מדיניות פרטיות

תנאי שימוש כלליים

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (“התקנון”). תקנון האתר מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש. יש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון רב, אם אינך מקבל את תנאי התקנון יש להימנע מגלישה באתר.

התקנון רשום בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והינו מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

קניין רוחני

זכויות היוצרים של כלל התכנים באתר זה שייכים לבעל האתר, אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של בעל האתר. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ ולפרסם מחדש את התכנים באתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.

השימוש באתר

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.

אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה (ככל שתינתן).

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות שימוש מסחרי באתר ללא קבלת הסכמה מבעל האתר בכתב ומראש, ובהתאם לשיקול דעתו של בעל האתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק העשוי להיגרם מפרסום באתר, באופן ישיר ובאופן עקיף.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת האתר.

מדיניות פרטיות

בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו, ובאמצעים העומדים לרשותו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. יחד עם זאת, אין ביכולתו לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע של האתר. המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

איסוף מידע ושימוש במידע הנאסף

האתר עשוי לאסוף מידע הנמסר מרצון, לדוגמא: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא”ל. הכוונה של אתר זה היא להשתמש במידע אישי רק למטרה שלשמה הוא התבקש ולכל שימוש נוסף שניתן במיוחד באתר זה.

שינויים בתקנון ובתנאי מדיניות הפרטיות

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון ותנאי מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

שינויים באתר

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מראהו ו/או לכל צורך אחר. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור. בעל האתר אינו מתחייב לספק שירותי תמיכה טכנית, לרבות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

הסכמת המשתמש

על ידי שימוש ו/או גלישה באתר זה הינך מסכים לכלל התנאים האמורים לעיל בתקנון. יש לקרוא את התקנון לרבות תנאי השימוש באתר, האחריות על קריאתם חלה על המשתמש.

 
Print Friendly, PDF & Email